The Global Search Firms

October 2003 , Search-Consult 

2001 yılında yayın hayatına başlayan "Search-consult" Dergisi, yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana en fazla yeniden basım talebini, sektördeki en büyük firmalar araştırmasının yer aldığı (8.sayı) yayını ile almıştır.

Araştırma sektörünün karşı karşıya kaldığı en sarsıcı dönemden iki yıl sonra araştırma sektörünü yeniden ziyaret etmek iyi bir fikir gibi görünmüş ve önemli değişikliklerin gerçekleştiğini görmek sürpriz olmamıştır.

Önceki araştırma-danışma incelemesinde, araştırma şirketleri gelirlerine göre analiz edilmişlerdi. Araştırma sektöründe büyük olmak iyi olmak anlamına gelmediğinden bu yaklaşım hatalı olabilir. Büyük gelirler, yüksek ücretler yada daha fazla sayıda iş anlamına gelir. Daha fazla sayıda iş, servis kalitesinde düşme ve tıkanmaya neden olabilir. En azından bu bağlamda, büyüklük ile kaliteyi bir araya getirebilecek bir tez geliştirmek zordur.

Gelir rakamlarının anlamsız olduğunu kabul etsek bile araştırma firmalarının gelirlerinin doğruluğunu ölçme zorluğu ikinci bir problem olacaktır. Amerikan firması, göreceli ücret düzeyi nedeniyle Avrupa şirketinden daha fazla fatura kesmektedir. (Network gelir rakamı, üye şirketlerin gelir rakamlarının toplanması ile oluşmakta, yönetici lider toplam tutarı müşteriye fatura etmekte sonra da çalışılan uluslararası ortak tarafından yeniden fatura edilmektedir. Daha fazla problem. Araştırma işi dışında hizmet sunan firmaların gelirlerini nasıl ele almalıyız ? Yönetim Kurulu Değerlendirmesi? Geçici Yönetim? İnternet üzerinden İşe Alım? Seçme? Yönetim Danışmanlığı ? Boyama ve Dekorasyon ? Birçok araştırma firması özel firmadır ve yaklaşılması mümkün olmayan en üst sıralardaki gelir rakamına ulaşmaya çalışmaktadır.

"Taneleri saymak" yönteminin araştırma firmalarının güçlü ve zayıf yönlerini çözümleme de hatalı bir yaklaşım olmasına karşın bizim yaklaşımımız olan "bayrakları saymak" yönteminin daha doğru olduğu söylenemez. Bu sayfalarda yer alan bazı şirketler arasındaki entegreleşme düzeyinin çok değiştiği bir gerçektir. "Cornerstone Group" olayı en uç örnektir. Cornerstone aslında "franchise" bir firmadır. Üyeleri diğer franchise firmaların aksine katılmak için "ön giriş" aidatı ödememekte; üyelik aidatları havale edilen aidat yüzdelerine göre hesaplanmaktadır. Açıklıkla bu, üyeler arasındaki bağ ve iletişimin; ana firma tarafından üç aylık gelirlerini arttırmaya zorlanan ve alttan desteklenen entegre lokal firmalara nazaran zayıflama eğiliminde olduğu anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, Cornerstone ve diğer entegre olmamış şirketler gerçek yönetici seçme araştırma işi yürütmektedirler ve bu anlamda yapılan bir araştırmada Cornerstone keyfi olarak araştırma dışında tutulmamalıdır. (Cornerstone araştırmanın son sayısına dahil edilmemiştir). Üstelik iş modeli Korn/Ferry International gibi bir firma ile karşılaştırılabilir mi ? Verilen hizmet dışında büyük ihtimalle hayır. Fakat "karşılaştırılmaz" ifadesi "daha iyi" veya "daha kötü" anlamına gelmemektedir.

Cornerstone gibi network'ler, azalan entegrelerin düşük hizmet anlamına gelmeyeceğini ve local şirket yönetimlerinin kamu şirketlerinin yapamayacağı şekilde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Network şirketlerinin bütün olarak kamu şirketlerinden daha iyi performs sergiledikleri dikkat çekmektedir.

O ZAMAN RAKAMLAR NEYİ AÇIKLAMAKTADIR ?

İki yıl önce en büyük 3 şirket, tamamen entegre olmuş firmalardan oluşmaktaydı. Aslında en büyük 3 şirket, 4 entegre şirketten ortaya çıkmıştır. Heidrick and Struggles ve Korn/Ferry (sıralamaya göre birinci ve üçüncü) ciddi kesintiler yapmaya zorlanmıştı. Heidrick'in ofis sayısında ciddi bir azalma gerçekleşmiştir. (81 ofis yerine 57 ofis, tablomuzda birinci durumdan sekizinci duruma düştü). İkinci sırada yer alan ve iki entegre şirket (Amerika kökenli DHR International Business ve Avrupa merkezli H. Neumann International) arasındaki ittifaktan oluşan firma artık ortaklıkta yer almamaktadır.

Korn/Ferry sıralamada 3.konumunu korurken, Intersearch ve en üst sırada yer alan The Amrop Hever Group, Korn/Ferry'i geçerek ön sıralara geçmiştir. The Amrop Hever Group, Amrop ve Hever ağından (network) oluşmuştur ve yaptıkları işin kalitesi ve ofis sayıları övünç kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Bölgelere bakıldığında, DHR International, Kuzey Amerika'da ofisleri en geniş bölgeye yayılan firma durumundadır (bununla birlikte bazı ofislerinin "sadece tek kişilik danışmanlık ofisleri" olması dikkat çekmektedir). Orta ve Güney Amerika'da Amrop/Hever Group lider konumundadır. Avrupa'da ise yaygınlığı en fazla olan AIMS'tir. Asya'da ise son olarak Bo Le Consultants'ın katılımı ile Stanton Chase şirketi Boyden'in önüne geçmiştir.

Sektördeki son araştırmamızı "bu rakamlar karmaşa içindeki sektörden enstantaneleri göstermektedir" yorumu ile bitirmek isteriz. Ofisler kapanıyor, şirketler birleşiyor, networkler yeniden yapılanıyor. Sizlere 12 ay sonra bu araştırmanın güncelleştirilmiş halini oldukça değişik sonuçlar ile sunacağız.